XQuảng Ninh
Quảng Ninh
0 - 0
TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
 
Hiệp 1: 0-0Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X